26دسامبر/14

طرح بنر میلاد پیامبر ص و امام صادق ع

طرح بنر میلاد پیامبر ص و امام صادق ع این طرحها به صورت مشترک می باشد. این طرحها در این ابعاد موجود می باشد. 4۰۰ * ۳۰۰ متر ۴۰۰ * ۲۰۰متر ۳۰۰بیشتر…

25دسامبر/14

طرح بنر ولادت حضرت محمد (ص) (سری دوم)

طرح بنر ولادت حضرت محمد  ص این طرحها در این ابعاد موجود می باشد. 5۰۰ * 3۰۰ متر 4۰۰ * 2۰۰متر 3۰۰ * 100 متری استندی 200 * 90      بیشتر…